Säännöt

Tallisäännöt

 1. Tallipaikkoja vuokrataan ainoastaan jäsenille.
 2. Tallipaikasta sovitaan tallipäällikön kanssa.
 3. Mikäli tallipaikkoja ei riitä kaikille, ei samalla jäsenellä voi olla kuin yksi autopaikka.
 4. ”Heittopaikka” on tarkoitettu vain lyhytaikaisia korjauksia varten.
 5. Jokaisella on velvollisuus siivota jälkensä.
 6. Ulkopuolisten autojen korjaaminen kielletty!
 7. Kerhon tiloja EI SAA käyttää liiketoiminnan harjoittamiseen.
 8. Kerhon tilojen käyttö tilapäisenä asuntona, ts. yöpyminen tiloissa on kielletty.
 9. Avaimen luovuttaminen eteenpäin tai sen kopioiminen ilman tallipäällikön lupaa on ehdottomasti kielletty. Avaimensa eteenpäin luovuttanut, kopioinut tai hävittänyt henkilö voi joutua korvaamaan kerhotilojen ja -tallin lukkojen uudelleensarjoituksen, uusien avainten teettämisen sekä mahdolliset muut tästä aiheutuneet kulut.
 10. Jätteet toimitetaan ulkona oleviin jäteastioihin ja jäteöljyt jäteöljyastiaan. Kerho ei huolehdi ongelmajätteistä (esim. akut).
 11. Kerho ei vastaa säilytyksessä olevista autoista. Jokaisen tulee huolehtia omalta osaltaan asianmukaisista vakuutuksista.
 12. Kerhon irtainta omaisuutta kuten työkaluja, lehtiä ym. ei saa viedä mukaansa. Työkalut ja lehdet ym. tulee palauttaa paikoilleen HETI käytön jälkeen.
 13. Poistuessasi tarkista, että:
  – jatkojohdot ovat irti seinästä,
  – sähkölaitteet ovat pois päältä, ja
  – ovet ovat lukossa.
 14. Sääntöjen puutoksista tai muista epäkohdista voit ilmoittaa johtokunnalle tai tallipäällikölle, kirjallisena jos mahdollista, niin käsittelemme ko. asian uudelleen. Yritys on saada tallisysteemit mahdollisimman oikeudenmukaisiksi ja toimiviksi.